Kiến trúc Penta

Hotline: 0986063822

Trang chủ  / CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ  /  THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI


THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI

Thông tin công trình

THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN VAI RÉO HÀ NỘI

Vị trí công trình

Hà Nội

Số tầng

Diện tích đất

Diện tích xây dựng


2
7
13
5
6
4