Kiến trúc Penta

Hotline: 0986063822

Trang chủ  / CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ  /  THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH


THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH
THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH

Thông tin công trình

THIẾT KẾ CẢNH QUAN DỰ ÁN KÌ SƠN HÒA BÌNH

Vị trí công trình

Hòa Bình

Số tầng

Diện tích đất

Diện tích xây dựng


10
9
8
7
6
5
4
3
211
1