Kiến trúc Penta

Hotline: 0986063822


VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL
VILLA TROPICAL

Thông tin công trình

VILLA TROPICAL

Vị trí công trình

Số tầng

Diện tích đất

Diện tích xây dựng


“Chủ nhà không gặp vấn đề gì về thiết kế. Vậy chúng tôi hãy xem đất hỏi tôi phải làm sao? ”. Khi phải giải thích và thiết kế lại ngôi nhà mà không gặp vấn đề gì, ông Mechai Charoenporn, kiến trúc sư từ BackYardArchitect đã tìm kiếm sự phù hợp trong nhiều hình thức khác nhau thông qua thiết kế bằng cách đưa mối quan hệ của việc sử dụng không gian kết hợp với hướng nắng và gió. Bao gồm cả việc mang thiên nhiên vào trọn vẹn cuộc sống.

1-12-13-113-110-1
11-1
12-1
14-1
15-1
16-1
17-1
18-1
19-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
9-1