Kiến trúc Penta

Hotline: 0986063822

Trang chủ > Quan điểm thiết kế


Quan điểm thiết kế


Lịch sử kiến trúc đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm kiến trúc ấn tượng, nhiều công trình đánh dấu những giai đoạn kiến trúc nổi bật. Di sản kiến trúc đem lại cho nhân loại và xã hội những công trình với kiến trúc “ hiện đại” đương thời hay những công trình “truyền thống” cổ điển. Quan điểm thiết kế và sự sáng tạo là điểm khởi nguồn cho nghệ thuật tạo hình trong đó kiến trúc đã đi đầu với những tác phẩm giá trị, tạo nên lịch sử. Quan điểm sáng tạo trong thiết kế của chúng tối là đi vào bản chất nơi khơi nguồn phong cách đó lồng ghép với tư duy đương đại để đưa ra những thiết kế “ ĐÚNG VỀ BẢN CHẤT - SÁNG TẠO VỀ NỘI DUNG ” dựa trên Gu thẩm mĩ đặc trưng riêng.


CHI TIẾT DỊCH VỤ

Thiết kế

|

Thi công


- Đưa ra ý tưởng tổng thể

- Mặt bằng công năng sử dụng

- Mặt bằng bố trí nội thất (bản vẽ 2D)

- Phối cảnh hình khối công trình

- Phối cảnh sân vườn cảnh quan


- Thiết kế không gian nội thất

- Thiết kế kịch bản ánh sáng

- Thiết kế phong cách, màu sắc, vật liệu chi tết

- Phối cảnh 3D chi tiết hoàn thiện toàn công trình


- Trình bày ý tưởng và diễn giải -

Trình bày không gian 3D

- Thi công các hạng mục ngoại thất

- Thi công các hạng mục nội thất

- Thi công các hạng mục cảnh quan


- Thiết kế không gian nội thất

- Thiết kế kịch bản ánh sáng

- Thiết kế phong cách, màu sắc, vật liệu chi tết

- Phối cảnh 3D chi tiết hoàn thiện toàn công trình


- Trình bày ý tưởng và diễn giải -

Trình bày không gian 3D

- Thi công các hạng mục ngoại thất

- Thi công các hạng mục nội thất

- Thi công các hạng mục cảnh quan


- Thiết kế không gian nội thất

- Thiết kế kịch bản ánh sáng

- Thiết kế phong cách, màu sắc, vật liệu chi tết

- Phối cảnh 3D chi tiết hoàn thiện toàn công trìnhQUY TRÌNH LÀM VIỆC

Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc
Qui trình làm việc