Kiến trúc Penta

Hotline: 0986063822

KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI I ĐỊNH HÌNH PHONG CÁCH TƯƠNG LAI


“Con người đã đang và sẽ làm những gì để định hình một thời đại kiến trúc tân tiến, vươn xa như những tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng ?”

Kiến trúc đương đại - không được xác định bởi một phong cách duy nhất mà được thống nhất ở chỗ bắt buộc phải độc đáo, phá vỡ quá khứ bằng cách sử dụng sự đổi mới và trí tưởng tượng thay vì sao chép các phong cách cũ hơn.Phong cách kiến trúc đương đại thụ hưởng những yếu tố cập nhật nhất của thời kỳ đang diễn ra. Cân bằng các đường nét, yếu tố điêu khắc, nghệ thuật và màu sắc.Cập nhật kết hợp các khái niệm sáng tạo mới, không sử dụng đường nét diêm dúa, chi tiết phức tạp, hoa lá. Chủ trọng những chi tiết nhỏ nhặt thể hiện được cấu trúc đồ vật và không gian.Khai thác các yếu tố văn hóa, bản địa mà thiết kế đang gắn vào nhằm tìm sự gắn bó về mặt ngôn ngữ thiết kế với bố cảnh, câu chuyện hay ý đồ. Tạo nên mỗi liên kết giữa con người với không gian sống.Hình thức là một trong những yếu tố nền tảng của phong cách đương đại, là mẫu chốt để phong cách này trở nên nổi bật và khác biệt với những phong cách khác.

10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
first-floor-plan
ground-floor-plan