Kiến trúc Penta

Hotline: 0986063822

Trang chủ  / CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN  /  BIỆT THỰ VEN SÔNG


BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG
BIỆT THỰ VEN SÔNG

Thông tin công trình

BIỆT THỰ VEN SÔNG

Vị trí công trình

Số tầng

Diện tích đất

Diện tích xây dựng


Ý tưởng chính là tạo ra một ngôi nhà có cảm giác lớn mặc dù diện tích lô đất nhỏ và phải là một ngôi nhà nhiệt đới. Cách tiếp cận của chúng tôi là nghĩ về không gian sống như một không gian ngoài trời có mái che, cảm giác như đang sống trong một khu vườn. Để tạo cảm giác rộng rãi, chúng tôi sử dụng các kỹ thuật không gian đơn giản như biên đạo trình tự lối vào và đưa mọi người đi qua lối vào.

1-110-19-12-1
3-1
4-111-1
12-1
13-1
14-1
15-1
5-1
6-1
7-1
8-1